Aktualności

Rada Nadzorcza Spółki Z. Ch. „NITRO CHEM” S.A. z siedzibą w Bydgoszczy działając na podstawie uchwał Nr 111/RN/IX/2020 Nr 112/RN/IX/2020 z dnia 5 czerwca 2020 oraz § 18 ust. 1 Statutu Spółki, ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego do Zarządu Spółki Z.Ch „NITRO CHEM” S.A.