Aktualności

W związku ze zmianami organizacyjnymi, jakie zaszły w Zakładach Chemicznych NITRO-CHEM S.A. w Bydgoszczy w dniu 28 marca 2017 roku, Pan Tomasz Ptaszyński i Pani Beata Megger przestali pełnić funkcję Prezesa i Członka Zarządu oraz zakończyli współpracę ze Spółką.

Zgodnie z podjętą uchwałą obowiązki Prezesa Zarządu przejął Pan Krzysztof Kozłowski.