Aktualności
List otwarty

Szanowni Państwo, Bydgoszczanie,

 

Po raz drugi w ciągu ostatnich miesięcy zwracamy się bezpośrednio do Was. Jesteśmy spółką, która od lat działa na rynku krajowym i światowym. Produkujemy środki strzałowe dla górnictwa, amunicję i materiały wybuchowe dla Wojska Polskiego oraz na eksport. Jesteśmy przedsiębiorstwem o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa Państwa. Nasza działalność ma istotne znaczenie dla rozwoju polskiej gospodarki.

 

Od czterech lat w naszym zakładzie prowadzimy szeroko zakrojoną modernizację gospodarki ściekowej. Z początkiem 2016 r. wyeliminowaliśmy najbardziej obciążony strumień ścieków przemysłowych. Od tego czasu o 94-proc. zredukowaliśmy tzw. parametr ChZT - wskaźnik obciążenia jakości ścieków. W czerwcu tego roku oddaliśmy do użytku zakładową podczyszczalnię ścieków, która powstała z naszej inicjatywy. Jesteśmy odpowiedzialni za środowisko, w którym żyjemy. Zachowanie najwyższych standardów jakościowych traktujemy jako warunek konieczny  do prowadzenia naszej działalności.

 

Ostatnio, za pośrednictwem mediów, próbuje się nas skojarzyć z problemem, z którym nasze miasto Bydgoszcz zmaga się od wielu lat. Zanieczyszczenie terenów po byłych zakładach chemicznych ZACHEM ma swoją kilkudziesięcioletnią historię. Produkcja trotylu i innych substancji chemicznych na tym obszarze rozpoczęła się jeszcze w latach 40. XX wieku, pod okupacją niemiecką i była prowadzona nieprzerwanie przez kilkadziesiąt lat przez różne podmioty.

Przez większą część tego czasu wymogi ochrony środowiska i możliwości techniczne ich realizacji były o wiele mniej restrykcyjne niż obecnie lub nie było ich wcale. Przyniosło to skutek w postaci pozostawienia na terenach pozachemowskich ogromnych ilości szkodliwych odpadów, których obecność ma negatywny wpływ na stan wód gruntowych. Zanieczyszczenie obszaru działania byłych zakładów ZACHEM jest istotnym problemem ekonomicznym i społecznym, jednak odpowiedzialność za jego rozwiązanie nie spoczywa na spółce NITRO-CHEM, lecz na odpowiednich władzach i instytucjach samorządowych i państwowych.

 

W pełni przestrzegamy wszystkich obowiązujących przepisów, a nasza działalność jest stale kontrolowana także pod względem parametrów oddawanych ścieków. Deklarujemy naszą gotowość do pełnej współpracy ze wszystkimi właściwymi instytucjami. I co najważniejsze: stale podejmujemy wysiłki, by zminimalizować wpływ naszej działalności na środowisko naturalne.

 

Jeżeli mają Państwo pytania i chcą uzyskać rzetelne i sprawdzone informacje zapraszamy do korzystania ze strony internetowej www.nitrochem.com.pl oraz naszego profilu na Facebooku.: www.facebook.com/nitrochem

 

Zarząd i pracownicy Zakładów Chemicznych NITRO-CHEM S.A