Bezpieczeństwo

Zakłady Chemiczne „NITRO-CHEM” S. A. zostały zaklasyfikowane jako Zakład o Dużym Ryzyku Wystąpienia Poważnej Awarii Przemysłowej (ZDR).

Zgodnie z wymogami Ustawy Prawo Ochrony Środowiska Zakład posiada wymagane prawem dokumenty:

  • Zgłoszenie Zakładu,
  • Program Zapobiegania Poważnym Awariom Przemysłowym,
  • Wewnętrzny Plan Operacyjno-Ratowniczy,
  • Raport o bezpieczeństwie, który uzyskał pozytywną decyzję Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu.

Realizując obowiązek przekazania do publicznej wiadomości informacji zawartych w art. 261.a Ustawy Prawo Ochrony Środowiska poniżej zamieszczamy dokument zawierający informacje na temat środków bezpieczeństwa i sposoby postępowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w Zakładzie.