Ogłoszenia - praca

System pracy: dwuzmianowy

Zakres odpowiedzialności:

- obsługa linii produkcyjnych

- pakowanie gotowych produktów

Wymagania:

  • wykształcenie zawodowe lub średnie,
  • ukończone 21 lat;
  • umiejętność pracy w zespole,
  • umiejętność pracy pod presją czasu,
  • komunikatywność, dokładność,
  • niekaralność.

CV oraz list motywacyjny prosimy przesyłać na adres: kadry@nitrochem.com.pl

CV oraz list motywacyjny prosimy przesyłać na adres: kadry@nitrochem.com.pl

Prosimy o dopisanie klauzuli:

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych

Na podstawie art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1), dalej „RODO”, oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zakłady Chemiczne „NITRO-CHEM” S.A. siedzibą w Bydgoszczy (85-862) przy ul. Theodora Wulffa 18, zwaną dalej „Administratorem”, moich danych osobowych w celu rekrutacji na stanowisko……………………………………….  w  Z. Ch. „NITRO-CHEM” S.A.

Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

 

..................................................

(data i podpis)