Ogłoszenia - praca

Zakres odpowiedzialności:

 • praca fizyczna przy produkcji folii tworzywowej,
 • obsługa wózków widłowych,
 • kontrolowanie stanu zapasów,
 • prowadzenie dokumentacji procesowej,
 • staranne wykonywanie powierzonych zadań,
 • przestrzeganie norm jakości wytworzonych produktów.

 Wymagania:

 • wykształcenie zawodowe lub średnie,
 • uprawnienia do obsługi wózków widłowych,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • gotowość do pracy w systemie 3 zmianowym,
 • komunikatywność, dokładność.

Oferujemy:

 • pełnoetatowe zatrudnienie w ramach umowy o pracę oraz motywacyjny system wynagrodzeń.

 

CV oraz list motywacyjny prosimy przesyłać na adres: kadry@nitrochem.com.pl

Prosimy o dopisanie klauzuli:

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych

Na podstawie art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1), dalej „RODO”, oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zakłady Chemiczne „NITRO-CHEM” S.A. siedzibą w Bydgoszczy (85-862) przy ul. Theodora Wulffa 18, zwaną dalej „Administratorem”, moich danych osobowych w celu rekrutacji na stanowisko……………………………………….  w  Z. Ch. „NITRO-CHEM” S.A.

Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

 

..................................................

(data i podpis)