Ogłoszenia - praca
Laborant

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe kierunki: chemia, ochrona środowiska
 • Doświadczenie w pracy laboratoryjnej
 • Znajomość technik analitycznych stosowanych w analizach próbek środowiskowych oraz umiejętność obliczeń chemicznych
 • Znajomość zagadnień z zakresu walidacji metod pomiarowych, szacowania niepewności metod oraz działań na rzecz zapewnienia jakości
 • Znajomość podstawowych metod analitycznych (wagowych, elektrochemicznych, potencjometrycznych, chromatograficznych w szczególności GC i IC, konduktometrycznych, spektrofotometrycznych)
 • Dobra znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office
 • Dobra organizacja pracy własnej, samodzielność, dokładność, rzetelność i odpowiedzialność

Do zadań osoby pracującej na tym stanowisku będzie należało:

 • Planowanie i organizowanie badań środowiskowych
 • Przeprowadzanie analiz pobranych próbek
 • Nadzór nad aparaturą oraz urządzeniami niezbędnymi do wykonywania pomiarów i analiz
 • Sporządzanie raportów analitycznych zgodnie z planem badań

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia
 • Atrakcyjny pakiet socjalny
 • Możliwość rozwoju i awansu
 • Profesjonalne szkolenia

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na maila: kadry@nitrochem.com.pl, w temacie maila prosimy wpisać nazwę stanowiska.

Termin składania dokumentów: 18.01.2019 r.

 

Prosimy o dopisanie klauzuli: 

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych

Na podstawie art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1), dalej „RODO”, oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zakłady Chemiczne „NITRO-CHEM” S.A. siedzibą w Bydgoszczy (85-862) przy ul. Theodora Wulffa 18, zwaną dalej „Administratorem”, moich danych osobowych w celu rekrutacji na stanowisko ……………………………………….  w  Z. Ch. „NITRO-CHEM” S.A.

Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

 

..................................................

(data i podpis)

 

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.