Rozwój

W 2011 r. projekt „Dywersyfikacja produkcji Zakładów Chemicznych „NITRO-CHEM” S.A. – inwestycja w nowe technologie”, uzyskał wsparcie Unii Europejskiej. Ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 4.4. „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym” wybudowano linię do produkcji folii spożywczych.

W 2014 r. podpisano umowę z Ministerstwem Skarbu Państwa na realizację projektu „Modernizacja technologii produkcji trotylu, heksogenu i oktogenu”. Częścią projektu są inwestycje proekologiczne, pozwalające spełnia zaostrzone normy środowiskowe.

W 2018r. rozpoczęliśmy realizację projektu w ramach programu TECHMATSTRATEG II.

NCBiR