Telefony
Kancelaria ogólna
Sekretariat Prezesa Zarządu
Tel. +48 52 374 83 38
Tel. +48 52 374 76 60
Fax +48 52 361 11 24
Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych
Dyrektor ds. Handlu i Marketingu
Tel. +48 52 361 78 46
Tel. +48 52 374 72 28
Kierownik Działu Handlu
Zastępca Kierownika Działu Handlu
Sprzedaż Eksportowa i Krajowa
Zaopatrzenie
PR i Marketing
Tel. +48 52 374 88 94
Tel. +48 52 374 83 95
Tel. +48 52 374 82 37
Tel. +48 52 374 78 35
Tel. +48 52 374 89 62
Kierownik Działu Księgowo-Finansowego, Główny Księgowy
Kierownik Działu Spraw Pracowniczych i Zarządzania
Kierownik Działu Ochrony i Zarządzania Majątkiem
Kierownik Działu Rozwoju i Technologii
Tel. +48 52 374 76 90
Tel. +48 52 374 86 62
Tel. +48 52 374 84 38
Tel. +48 52 374 73 69
Sekretariat Działu Jakości i Audytu Tel. +48 52 374 73 34
Wydział Produkcji Folii Tel. +48 52 374 70 01
Fax. +48 52 374 70 01
Wydział Produkcji Organicznej Tel. +48 52 374 72 74
Fax. +48 52 345 06 04