Zamówienia
Odbiór odpadów

Szukamy stałych odbiorców odpadów produkowanych przez naszą Spółkę:

 

  1. Odpady o kodzie 07 01 08* (zatężone ługi posiarczynowe) o parametrach:
    1. Cl + 2*F + 3*Br + 4*I ≤ 1,0 %,
    2. Siarka ≤ 1,0 %,
    3. Sole (Na+,K+,Ca2+) ≤ 5,0 %
    4. Średnia gęstość 1,114 kg/l

 

Odpady te przewozimy w DPPL – paletopojemniki o pojemności 1m3 – do 18 m3 w jednym transporcie. Paletopojemniki są opakowaniami zwrotnymi. Wymagamy zagospodarowania przedmiotowych odpadów w procesie D10.

 

Kontakt: Przemysław Orlikowski

Starszy Specjalista ds. Logistyki i Sprzedaży

tel. + 48 52 374 82 37

fax + 48 52 361 11 24

orlikowski@nitrochem.com.pl