Aktualności
„NITRO-CHEM” S.A. NAGRADZA CHEMICZNYCH PRYMUSÓW


Spółka „NITRO-CHEM” S.A. przyznała stypendia dla uczniów bydgoskiego Zespołu Szkół Chemicznych za szczególne osiągnięcia w nauce.

Uroczystość wręczenia stypendiów odbyła się 29 października 2019 roku w Zespole Szkół Chemicznych. Wyróżnienia otrzymało 12 uczniów z najlepszymi wynikami w nauce w ostatnim roku szkolnym. Każdy z nich, przez najbliższe miesiące otrzymywać będzie finansowe wsparcie. Na stypendia przeznaczono łącznie blisko 22 tys. złotych.  

Program stypendialny Zakładów Chemicznych „NITRO-CHEM” S.A. funkcjonuje od ubiegłego roku. Nagrody przyznawane są uczniom z klas o profilu technik analityk. Młodzież bydgoskiego Zespołu Szkół Chemicznych odbywa również praktyki i staże w Zakładach Chemicznych „NITRO-CHEM” S.A.