Aktualności
NITRO-CHEM uzyskał certyfikat „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”


Mamy przyjemność poinformować ,że na nasz wniosek o nominacji zakładu do XIII edycji PRACODAWCA PRZYJAZNY PRACOWNIKOM został przyjęty. Dnia 28.01.2021r w Warszawie zebrała się Komisja Certyfikacyjna, która dokonała oceny nadesłanych wniosków zgodnie z celami i zasadami określonymi w regulaminie przyznawania przez NSZZ ,,Solidarność” Certyfikatu. W wyniku oceny spełnionych kryteriów Komisja postanowiła przyznać certyfikaty tylko 20 pracodawcom na całą Polskę.

Spółka Zakłady Chemiczne NITRO-CHEM znalazła się wśród najlepszych pracodawców. Wręczenie nagród odbędzie się w Belwederze. To duże wyróżnienie i zarazem motywacja do dalszego działania.