Aktualności

Ogłoszenie w sprawie powołania na stanowisko Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu, Członka Zarządu Spółki Zakładów Chemicznych Nitro-Chem S.A.

Rada Nadzorcza Spółki Zakładów Chemicznych „NITRO- CHEM” S.A. z siedzibą w Bydgoszczy działając na podstawie §18 ust. 1 oraz § 22 ust. 3 pkt. 1 Statutu Spółki Z. Ch. Nitro-Chem S.A. podjęła uchwałę Nr 45/RN/X/2021 z dnia 10 lipca 2021r. o powołaniu na stanowisko Prezesa Zarządu spółki X kadencji Pana Andrzeja Łysakowskiego.

Ponadto Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę Nr 47/RN/X/2021 z dnia 10 lipca 2021r. w sprawie powołania na stanowisko Wiceprezesa Zarządu spółki X kadencji Pana Krzysztofa Kozłowskiego.

Uchwałą Nr 49/RN/X/2021 z dnia 10 lipca 2021r. na stanowisko Członka Zarządu spółki X kadencji Rada Nadzorcza Spółki powołała Pana Sławomira Obrębskiego.

Uchwały weszły w życie z dniem ich podjęcia.