Aktualności
Pomnik św. Michała Archanioła na terenie Nitro-Chem


Jest patronem mierniczych, radiologów, żołnierzy, policjantów, a od 2007 roku także pracowników zakładów zbrojeniowych. Na terenie Zakładów Chemicznych Nitro-Chem S.A. odsłonięto pomnik św. Michała Archanioła.

Poświęcenia figury dokonał Ojciec Superior Piotr Twardecki SJ.

Na mocy Dekretu z dnia 29 września 2007 roku Ordynariusza Polowego Wojska Polskiego Księdza Biskupa Gen. Dyw. Tadeusza Płoskiego Św. Michał Archanioł jest patronem pracowników zakładów zbrojeniowych.

W tradycji chrześcijańskiej Św. Michał Archanioł to pierwszy i najważniejszy spośród aniołów obdarzony przez Boga szczególnym zaufaniem. Hebrajskie imię Mika'el znaczy „Któż jak Bóg”. Według tradycji, kiedy Lucyfer zbuntował się przeciwko Bogu i do buntu namówił część aniołów, archanioł Michał miał wtedy wystąpić i z okrzykiem „Któż jak Bóg” wypowiedzieć wojnę szatanom.

Pomnik św. Michała Archanioła na terenie Nitro-Chem

Pomnik św. Michała Archanioła na terenie Nitro-Chem