Aktualności
Współpraca z PZUW


Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Ogrodowej 58, 00-578 Warszawa pokryło z funduszu prewencyjnego kwotą 50.000 zł część kosztów instalacji systemu zabezpieczeń elektronicznych Zakładów Chemicznych „Nitro-Chem” SA.