Zmiany kadrowe w Zarządzie Nitro-Chem

25.10.2023

Rada Nadzorcza Zakładów Chemicznych „Nitro-Chem” S.A. po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu spółki z dniem 2 października br. powołała na to stanowisko Dominika Sawickiego.

Zmiany kadrowe w Zarządzie Nitro-Chem

Skład Zarządu jest obecnie dwuosobowy:

  • Dominik Sawicki – Prezes Zarządu
  • Rafał Mendlik – Członek Zarządu

Dominik Sawicki
Prezes Zarządu Zakładów Chemicznych NITRO-CHEM S.A.
CEO (Chief Executive Officer)

Ekspert z wieloletnim doświadczeniem operacyjnym w budowaniu wartości spółek z sektora obrony i bezpieczeństwa. Z Zakładami Chemicznymi NITRO-CHEM S.A. związany od października 2023 roku, gdzie nadzoruje portfel inwestycyjny w zakresie strategii i rozwoju biznesu, portfolia produktów, modernizacji technologii produkcji, oraz rozszerzania współpracy z obecnymi klientami i działalności na nowych rynkach zbytu.

Przed powołaniem na prezesa zarządu Zakładów Chemicznych Nitro-Chem S.A. od marca 2020 roku pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego w Polskim Holdingu Obronnym sp. z o.o., gdzie reprezentował firmę podczas krajowych i międzynarodowych spotkań handlowych. Jego kwalifikacje z zakresu kierowania zespołem, komunikacji wewnętrznej i marketingu, pozwoliły na przeprowadzenie szeregu procesów optymalizacyjnych. Był odpowiedzialny za efektywne działania akwizycyjne, które dotyczyły przejęcia udziałów w takich podmiotach jak Wsparcie Grupa TAURON sp. z o.o.

W latach 2019-2020 pracował w firmie Cenzin sp. z o.o., która specjalizuje się w obrocie bronią oraz usługach serwisowych i transferze specjalistycznych technologii. Wcześniej realizował zadania na stanowisku Dyrektora Biura Polityki Handlowej w Polskim Holdingu Obronnym sp. z o.o., negocjował warunki umów z Agencją Uzbrojenia oraz partnerami w Indiach oraz Malezji. Odpowiadał za budowanie długoterminowych relacji B2B z kluczowymi partnerami spółki.

W latach 2017-2018 był Zastępcą Dyrektora Wykonawczego Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. a wcześniej Dyrektorem Wykonawczym i Członkiem Zarządu ds. handlu i marketingu w Polskim Holdingu Obronnym sp. z o.o., gdzie tworzył strategię Spółki i odpowiadał za jej realizację.

Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego z tytułem magistra nauk prawnych. Biegle posługuje się językiem angielskim.