Dla akcjonariusza

(ustanowione w trzecim etapie tzw. „tarczy antykryzysowej” – projekt ustawy przyjęty przez Sejm dnia 30.04.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21):

  • 30 września 2020 r. – Spółka Zakłady Chemiczne „NITRO-CHEM” S.A.  po raz pierwszy do wskazanej daty zawezwie swoich Akcjonariuszy do zwrotu posiadanych papierowych akcji
  • 01 marca 2021 r. – stracą ważność wszystkie akcje w formie dokumentowej (zachowają wyłącznie moc dowodową w zakresie wykazania przez akcjonariusza przysługujących
    mu praw udziałowych). Akcjonariuszami będą osoby ujawnione w rejestrze akcjonariuszy
  • 01 stycznia 2026 r. – nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w rejestrze akcjonariuszy