Dla akcjonariusza

Informujemy, iż na mocy uchwały nr 1/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Chemiczne „NITRO-CHEM” S.A. z dnia 24 czerwca 2020 roku, na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zarządziło przerwę w obradach do dnia 9 lipca 2020 roku do godziny 10:00.

Obrady kontynuowane będą w Skarżysku-Kamiennej.

Uchwała weszła w życie z chwilą podjęcia.

(Akt notarialny Rep. A nr 3388/2020)