Dla akcjonariusza

Ogłoszenie o unieważnieniu dokumentów zwykłych akcji imiennych serii A spółki Zakłady Chemiczne Nitro-Chem S.A. z siedzibą w Bydgoszczy.

Zarząd spółki Zakłady Chemiczne Nitro-Chem S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, KRS: 0000006791 (dalej jako: "Spółka"), działając na podstawie art. 358 Kodeksu spółek handlowych, zawiadamia o powzięciu przez Zarząd Spółki w dniu 24.11.2020 r. uchwały nr 34/Z/IX/2020 w przedmiocie unieważnienia istniejących dokumentów akcji Spółki serii A, z uwagi na to, że ich treść stała się nieaktualna wskutek zmiany stosunków prawnych.

Zarząd Spółki niniejszym ogłasza, iż unieważnione zostały odcinki zbiorowe akcji Spółki o następujących numerach:

  1. od: 000647.914 do: 000648.263;
  2. od: 000650.714 do: 000651.063;
  3. od: 000668.593 do: 000668.942;

W miejsce unieważnionych dokumentów akcji, Spółka wydała nowe odcinki zbiorowe akcji imiennych (w ilości 6 szt.) obejmujące akcje o numerach:

  1. od: 000647.914 do: 000648.088;
  2. od: 000648.089 do: 000648.263
  3. od: 000650.714 do: 000650.863;
  4. od: 000650.864 do: 000651.063;
  5. od: 000668.593 do: 000668.825;
  6. od: 000668.826 do: 000668.942.

Powyższe ogłoszenie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 243 (6133), poz. 71298 dnia 14.12.2020 r.