Dla akcjonariusza

Zarząd Zakładów Chemicznych „NITRO-CHEM” S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej jako: Spółka), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia oryginałów dokumentów akcji w siedzibie Spółki. Akcje należy składać w siedzibie Zarządu Spółki, przy ul. Theodora Wulffa 18 w Bydgoszczy (parter, pok. 18), w każdy wtorek, środę i czwartek, w godzinach od 7:00 do 15:00. Ostateczny termin złożenia dokumentów akcji to 28 lutego 2021 r.

Wskazujemy, że po złożeniu w Spółce dokumentu akcji zostaną Państwo wpisani do elektronicznego rejestru akcjonariuszy, który zgodnie z wymogami Ustawy będzie prowadzony przez podmiot uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych, tj. Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną Oddziałem – Biuro Maklerskie w Warszawie, adres ul. Puławska 15, 02 – 515 Warszawa.

Jednocześnie informujemy, że na stronie internetowej www.nitrochem.com.pl w zakładce „dla akcjonariusza”, pod adresem: https://www.nitrochem.com.pl/cms/dla-akcjonariusza/ publikowane są na bieżąco komunikaty adresowane do Akcjonariuszy.

Ewentualne pytania w sprawie dematerializacji akcji prosimy kierować do:

  1. Pauliny Nowak – Specjalisty ds. Administracyjno – Prawnych
  2. Joanny Sztolcman – Prokop – Specjalisty ds. Administracyjnych

pod nr tel. 52 374 73 50.