Dla akcjonariusza

Zarząd spółki Zakłady Chemiczne Nitro-Chem S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, KRS: 0000006791 (dalej jako: "Spółka"), działając na podstawie art. 358 Kodeksu spółek handlowych, zawiadamia o powzięciu przez Zarząd Spółki w dniu 27.01.2021 r. uchwały nr 4/Z/IX/2021 w przedmiocie unieważnienia istniejących dokumentów akcji Spółki serii A, z uwagi na to, że ich treść stała się nieaktualna wskutek zmiany stosunków prawnych.

Zarząd Spółki niniejszym ogłasza, iż unieważnione zostały odcinki zbiorowe akcji Spółki o następujących numerach:

  1. od: 000679.689 do: 000680.038;
  2. od: 000651.064 do: 000651.413;
  3. od: 000656.326 do 000656.075.

W miejsce unieważnionych dokumentów akcji, Spółka wydała nowe odcinki zbiorowe akcji imiennych (w ilości 4 szt.) obejmujące akcje o numerach:

  1. od: 000679.689 do: 000679.863;
  2. od: 000679.864 do: 000680.038;
  3. od: 000651.064 do: 000651.313;
  4. od: 000651.314 do: 000651.413;
  5. od: 000656.326 do: 000656.500;
  6. od: 000656.501 do: 000656.675.

Powyższe ogłoszenie ukazało się 16.02.2021 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 31 (6176), poz. 11071.