Dla akcjonariusza

Zarząd spółki Zakłady Chemiczne Nitro-Chem S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, KRS: 0000006791 (dalej jako: "Spółka"), działając na podstawie art. 358 Kodeksu spółek handlowych, zawiadamia o powzięciu przez Zarząd Spółki w dniu 23.02.2021 r. uchwały nr 10/Z/IX/2021 w przedmiocie unieważnienia istniejących dokumentów akcji Spółki serii A, z uwagi na to, że ich treść stała się nieaktualna wskutek zmiany stosunków prawnych.

Zarząd Spółki niniejszym ogłasza, iż unieważnione zostały odcinki zbiorowe akcji Spółki o następujących numerach:

 1. od: 000681.439 do: 000681.589
 2. od: 000670.813 do: 000671.023
 3. od: 000723.223 do: 000723.572

W miejsce unieważnionych dokumentów akcji, Spółka wydała nowe odcinki zbiorowe akcji imiennych (w ilości 8 szt.) obejmujące akcje o numerach:

 1. od: 515 do: 000681.589
 2. od: 000681.439 do: 000681.514
 3. od: 000670.813 do: 000670.867
 4. od: 000670.868 do: 000670.919
 5. od: 000670.920 do: 000670.971
 6. od: 000670.972 do: 000671.023
 7. od: 000723.223 do: 000723.397
 8. od: 000723.398 do: 000723.572

Powyższe ogłoszenie ukazało się 15.03.2021 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 50 (6195), poz. 17650.