Dla akcjonariusza

Zakłady Chemiczne „ NITRO – CHEM ” S. A. uprzejmie przypominają, że Akcjonariusze, którzy w związku z trwającym procesem dematerializacji złożyli dokument akcji w Spółce oraz zostali wpisani do rejestru Banku PKO BP, winni osobiście bądź za pośrednictwem pełnomocnika (po okazaniu pełnomocnictwa notarialnego) zgłosić się do siedziby Biura Maklerskiego Banku PKO BP celem wskazania numeru rachunku bankowego do wypłaty dywidendy lub innego sposobu wypłaty, w przypadku nie posiadania rachunku bankowego. Wykaz placówek, w których można dokonać zgłoszenia podajemy w załączniku.

Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, że osoby, które nie złożyły dokumentu akcji w Spółce do końca lutego br., mogą to uczynić w dalszym ciągu. Zgodnie z informacjami dotyczącymi procesu dematerializacji akcji, które udostępniliśmy dla Państwa na naszej stronie internetowej, moc dowodowa dokumentów akcji wygaśnie po 01.03.2026 r., zatem niezłożenie dokumentu akcji przed 01.03.2021 r. nie pozbawia akcjonariuszy praw do akcji i możliwości dokonania wpisu w rejestrze akcjonariuszy. Prosimy jednak pamiętać, że do czasu ujawnienia w rejestrze akcjonariuszy nie będzie możliwe wykonywanie uprawnień z akcji (w tym uzyskanie dywidendy).

W celu złożenia dokumentu akcji oraz dokonania wpisu w rejestrze akcjonariuszy należy zgłosić się do Dyrekcji Zakładów Chemicznych NITRO-CHEM S.A. przy ul. Theodora Wulffa 18 w Bydgoszczy, pok. 18, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 15:00. Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną, uprzejmie prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z Działem Prawno-Administracyjnym Spółki – 52 374 73 50.