Dla akcjonariusza

Informujemy, że na mocy Uchwały nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zakłady Chemiczne „NITRO-CHEM” S.A. w Bydgoszczy z dnia 06.07.2021, na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zarządziło przerwę w obradach do dnia 20 lipca 2021 do godz. 11:00. Obrady będą kontynuowane w Skarżysku-Kamiennej.