Dla akcjonariusza

Informujemy, że w dniu 31.12.2020 r. nie będzie możliwości złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki.

czytaj więcej

Zarząd Zakładów Chemicznych „NITRO-CHEM” S.A. wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia oryginałów dokumentów akcji w siedzibie Spółki.

czytaj więcej

Ogłoszenie o unieważnieniu dokumentów zwykłych akcji imiennych serii A spółki Zakłady Chemiczne Nitro-Chem S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

czytaj więcej

Zarząd Zakładów Chemicznych „NITRO-CHEM” S.A. z siedzibą w Bydgoszczy niniejszym wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia oryginałów dokumentów akcji w siedzibie Spółki.

czytaj więcej

Zarząd Zakładów Chemicznych „NITRO-CHEM” S.A. z siedzibą w Bydgoszczy niniejszym wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia oryginałów dokumentów akcji w siedzibie Spółki.

czytaj więcej

Zapraszamy do zapoznania się z procesem dematerializacji akcji Spółki Z.Ch. NITRO-CHEM.

czytaj więcej

Informacje i dokumenty dla akcjonariuszy spółki Zakłady Chemiczne „NITRO-CHEM” S.A.

czytaj więcej

Zarząd Zakładów Chemicznych „NITRO-CHEM” S.A. z siedzibą w Bydgoszczy niniejszym wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia oryginałów dokumentów akcji w siedzibie Spółki.

czytaj więcej

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Chemicznych „NITRO-CHEM” S.A. w Bydgoszczy na dzień 23.09.2020.

czytaj więcej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Chemicznych NITRO-CHEM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy w dniu 17 lipca 2020 roku podjęło uchwałę w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019, przeznaczając na dywidendę dla akcjonariuszy kwotę 5 138 777,28 zł tj. 3,36 zł  na jedną akcję.

czytaj więcej