Dla akcjonariusza

Ogłoszenie o unieważnieniu dokumentów zwykłych akcji imiennych serii A spółki Zakłady Chemiczne Nitro-Chem S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

czytaj więcej

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Chemicznych „NITRO-CHEM" S.A. w Bydgoszczy na dzień 30.03.2021

czytaj więcej

Ogłoszenie o unieważnieniu dokumentów zwykłych akcji imiennych serii A spółki Zakłady Chemiczne Nitro-Chem S.A. z siedzibą w Bydgoszczy.

czytaj więcej

Zarząd Zakładów Chemicznych „NITRO-CHEM” S.A. wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia oryginałów dokumentów akcji w siedzibie Spółki.

czytaj więcej

Informujemy, że w dniu 31.12.2020 r. nie będzie możliwości złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki.

czytaj więcej

Zarząd Zakładów Chemicznych „NITRO-CHEM” S.A. wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia oryginałów dokumentów akcji w siedzibie Spółki.

czytaj więcej

Ogłoszenie o unieważnieniu dokumentów zwykłych akcji imiennych serii A spółki Zakłady Chemiczne Nitro-Chem S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

czytaj więcej

Zarząd Zakładów Chemicznych „NITRO-CHEM” S.A. z siedzibą w Bydgoszczy niniejszym wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia oryginałów dokumentów akcji w siedzibie Spółki.

czytaj więcej

Zarząd Zakładów Chemicznych „NITRO-CHEM” S.A. z siedzibą w Bydgoszczy niniejszym wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia oryginałów dokumentów akcji w siedzibie Spółki.

czytaj więcej

Zapraszamy do zapoznania się z procesem dematerializacji akcji Spółki Z.Ch. NITRO-CHEM.

czytaj więcej