Dla akcjonariusza

Na mocy Ustawy o zmianie Kodeksu spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 30 sierpnia 2019 r.wprowadzona została obowiązkowa dematerializacja akcji wszystkich spółek akcyjnych.

czytaj więcej