Dla akcjonariusza

Od 1 marca 2021 r. obowiązywać będzie zasada tzw. dematerializacji akcji przysługujących akcjonariuszom we wszystkich spółkach akcyjnych, także w Zakładach Chemicznych „NITRO-CHEM” S.A.

czytaj więcej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zarządziło przerwę w obradach do dnia 17 lipca 2020 roku do godziny 11:00.

czytaj więcej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zarządziło przerwę w obradach do dnia 9 lipca 2020 roku do godziny 10:00.

czytaj więcej

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Chemicznych „NITRO-CHEM” S.A. w Bydgoszczy na dzień 24 czerwca 2020 roku.

czytaj więcej

Nowe terminy zostały ustanowione w trzecim etapie tzw. „tarczy antykryzysowej” – projekt ustawy przyjęty przez Sejm dnia 30.04.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21.

czytaj więcej

Na mocy Ustawy o zmianie Kodeksu spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 30 sierpnia 2019 r.wprowadzona została obowiązkowa dematerializacja akcji wszystkich spółek akcyjnych.

czytaj więcej