Kariera
Oferta pracy: kierownik Działu Ochrony i Zarządzania Majątkiem

Poszukujemy pracownika na stanowisko: Kierownik Działu Ochrony i Zarządzania Majątkiem

czytaj więcej

Oferta pracy: inspektor ds. gospodarki leśnej

Poszukujemy pracownika na stanowisko inspektor ds. gospodarki leśnej

czytaj więcej

Oferta pracy: magazynier

Poszukujemy pracownika na stanowisko magazynier

czytaj więcej

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego do Zarządu spółki Zakładów Chemicznych „NITRO CHEM” SA

Rada Nadzorcza Spółki „NITRO CHEM” S.A. informuje o odwołaniu postępowania kwalifikacyjnego do Zarządu X kadencji ogłoszonego na stronie www.nitrochem.com.pl w dniu 10.05.2021 r. oraz w Dzienniku „Rzeczpospolita" w dniu 10.05.2021 r., jednocześnie Rada Nadzorcza działając na podstawie uchwały Nr 37 /RN/X/2021 z dnia 25 maja 2021 oraz § 18 ust. 1 Statutu Spółki, ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego do Zarządu Spółki: Zakłady Chemiczne „NITRO CHEM” S.A.

czytaj więcej

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego do zarządu spółki Zakładów Chemicznych „NITRO CHEM” SA

Rada Nadzorcza Spółki Z. Ch. „NITRO CHEM” S.A. z siedzibą w Bydgoszczy działając na podstawie uchwały Nr 35/RN/X/2021 z dnia 05 maja 2021 oraz § 18 ust.1 Statutu Spółki, ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego do Zarządu Spółki Z.Ch „NITRO CHEM” S.A.

czytaj więcej

Zakłady Chemiczne „NITRO-CHEM” S.A. są jednym z największych na świecie producentów materiałów wybuchowych na potrzeby cywilne i wojskowe.

czytaj więcej

Informacja o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych w związku z prowadzeniem rekrutacji 

czytaj więcej