Kariera
Oferta pracy: kierownik Działu Ochrony i Zarządzania Majątkiem


Wymagania:

 • wykształcenie wyższe
 • co najmniej 3 lat doświadczenia na stanowisku kierowniczym,
 • co najmniej 3 lat doświadczenia na stanowisku w obszarze zarządzania majątkiem,
 • doświadczenie w pracy w firmach o charakterze produkcyjnym i zbrojeniowym,
 • znajomość zagadnień dotyczących Programu Mobilizacji Gospodarki (PMG), w tym rozliczeń,
 • umiejętność efektywnego zarządzania zespołem,
 • wyjątkowego poziomu umiejętności wielowątkowego działania,
 • samodzielności i skuteczności w działaniu,
 • bardzo dobrej organizacji pracy własnej,
 • znajomość pakietu MS Office,
 • niekaralność,
 • przeszkolenie o ochronie informacji niejawnych,
 • poświadczenie bezpieczeństwa do klauzuli „poufne”.

Opis stanowiska:

 • zarządzanie majątkiem ogólnym i nieczynnym Spółki,
 • nadzorowanie prawidłowości pełnienie ochrony fizycznej Spółki przez specjalistyczną uzbrojoną formację ochrony,
 • kontrolowanie stanu zabezpieczeń pomieszczeń i obiektów zakładowych,
 • wykonywanie zadań w zakresie realizacji i rozliczania PMG,
 • koordynowanie i współuczestniczenie w wykonywaniu zadań w zakresie mobilizacji gospodarki, związanych z realizacją zadań obronnych w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,
 • realizacja zadań związanych z militaryzacją i przedsięwzięć w zakresie przygotowań organizacyjno-mobilizacyjnych,
 • nadzorowanie realizacji przepisów w zakresie Obrony Cywilnej,
 • współdziałanie z organami, urzędami państwowymi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa Zakładu,

Oferujemy:

 • atrakcyjne warunki zatrudnienia i benefity pozapłacowe,
 • profesjonalne szkolenia,
 • przyjazne środowisko pracy,
 • niezbędne narzędzia pracy.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swojej aplikacji poprzez: https://skk.erecruiter.pl/

Termin składania dokumentów: 21.01.2022 r.

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładów Chemicznych „NITRO-CHEM” S.A.  (www.nitrochem.com.pl) w zakładce „Kariera”.