Kariera
Oferta pracy: audytor wewnętrzny


Wymagania:

 • obywatelstwo Rzeczpospolitej Polskiej,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • zaświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie wyższe
 • co najmniej 2 lata doświadczenia i praktyki w zakresie audytu wewnętrznego,
 • posiadanie kwalifikacji do przeprowadzania audytów wewnętrznych,
 • posiadanie jednego z certyfikatów: Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA),
 • znajomość języka angielskiego będzie atutem.

Opis stanowiska:

 • prowadzenie niezależnych i obiektywnych działań audytowych,
 • rozpoznawanie obszarów objętych audytem, identyfikacja ryzyk oraz mechanizmów kontrolnych,
 • ocena adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej,
 • ocena działań podejmowanych przez kierowników,
 • identyfikowanie, analiza i ocena ryzyka oraz jego wpływu na realizację celów i zadań w poszczególnych obszarach działalności,
 • wydawanie niezależnych opinii na temat jakości systemów i procesów zarządzania ryzykiem,
 • wykrywanie i szacowanie potencjalnego ryzyka mogącego się pojawić w związku z działalnością Spółki,
 • przygotowywanie raportu z wykonanej pracy wraz z przedstawionymi wnioskami i zaleceniami – kompleksowa realizacja zadania audytowego,
 • sprawdzanie wykonania wydanych rekomendacji/zaleceń.

Oferujemy:

 • atrakcyjne warunki zatrudnienia i benefity pozapłacowe,
 • profesjonalne szkolenia,
 • przyjazne środowisko pracy,
 • niezbędne narzędzia pracy.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swojej aplikacji poprzez: https://skk.erecruiter.pl

Termin składania dokumentów:  20-08-2022 r

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładów Chemicznych „NITRO-CHEM” S.A.  (www.nitrochem.com.pl) w zakładce „Kariera”.