Logistyka i rynki zbytu

„NITRO-CHEM” oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie obsługi logistycznej, dostosowane do konkretnych wymagań klientów. Organizujemy transport lądowy, morski, kolejowy, powietrzny lub kombinowany.

 

Posiadamy doświadczenie, w organizowaniu wielotonowych transportów kontenerowych (kolejowych i morskich) oraz transportów drobnicowych materiałów niebezpiecznych ADR, IMO, RID, np. klasy 1.1D czy 6.1.

 

Specyfika przewożonych towarów oraz ich bezpieczeństwo w czasie magazynowania oraz transportu zobowiązały nas do utworzenia własnej Wewnętrznej Służby Ochrony, którą wykorzystujemy zarówno do ochrony naszych obiektów, jak również do ochrony wykonywanych przez nas transportów.

 

„NITRO-CHEM” posiada bogatą infrastrukturę kolejową i drogową, umożliwiającą sprawną obsługę logistyczną. Dysponujemy dużymi powierzchniami magazynowymi, zgodnymi z wymaganiami dla materiałów wybuchowych i oferujemy wysokiej jakości usługi w tym zakresie.