REACH

REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals - Rejestracja, Ocena, Udzielanie Zezwoleń i Stosowanie Ograniczeń w Zakresie Chemikaliów) to rozporządzenie Unijne, którego głównym celem jest zagwarantowanie bezpiecznego stosowania chemikaliów.

Zgodnie z REACH podmioty wytwarzające lub importujące substancje chemiczne w ilościach powyżej 1 tony zobowiązane są do zbierania informacji w zakresie właściwości, zastosowania i bezpiecznego zarządzania tymi chemikaliami.

Nasza Firma z wielką uwagą analizuje rozporządzenie REACH i rozporządzenie CLP.

Nasi specjaliści zajmujący się problematyką rejestracji i klasyfikacji substancji, mają na celu efektywne wdrażanie obowiązków wynikających z wyżej wymienionych rozporządzeń. Najważniejszym ich zadaniem jest realizowanie wszystkich nowych wymogów we właściwym terminie.

Nasza firma jako największy producent 2,4,6-trinitrotoluenu (TNT) w Europie jest wiodącym rejestrującym dla tej substancji. Z przyjemnością informujemy naszych klientów, że dokonaliśmy pełnej rejestracji TNT w tonażu powyżej 1000 ton rocznie, co uprawnia nas do legalnego nielimitowanego obrotu tą substancją.

Firmy, które zainteresowane są przyłączeniem się do wspólnej rejestracji TNT prosimy o wypełnienie poniższego Listu Intencyjnego i przesłanie na e-mail: wroblewska@nitrochem.com.pl.

Koszty przyłączenia do wspólnej rejestracji TNT podamy po otrzymaniu Listu Intencyjnego.