Strategia podatkowa

Niniejszy dokument stanowi realizację obowiązku spółki Zakłady Chemiczne „NITRO-CHEM” S.A. (dalej: „NITRO-CHEM” lub „Spółka”) dotyczącego publikacji informacji o realizowanej strategii podatkowej, określonego w art. 27c ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1800, dalej: „ustawa o CIT”).