Warunki zatrudnienia
Warunki zatrudnienia i przywileje socjalne

Zakłady Chemiczne „NITRO-CHEM” S.A. są jednym z największych na świecie producentów materiałów wybuchowych na potrzeby cywilne i wojskowe. Ostatnie lata to nieustający rozwój zakładu dzięki licznym zamówieniom z niemal całego świata. Wyroby naszej firmy docierają na sześć kontynentów: od Ameryk Północnej i Południowej po Australię.

W ciągu ostatniego roku w „NITRO-CHEMIE” zatrudniliśmy niemal stu pracowników. To efekt m.in. kolejnych zamówień na dostawy materiałów wybuchowych na potrzeby górnictwa w Stanach Zjednoczonych i Północnej Afryce, ale i zamówień wojskowych, w tym ze strony armii USA, dla której produkuje nasza spółka, będąc jedynym certyfikowanym dostawcą trotylu. Kolejnych pracowników przyjął też Wydział Folii Tworzywowych, który produkuje najnowocześniejsze komponenty do folii używanych między innymi w przemyśle spożywczym.

 

Warunki zatrudnienia

Pracownicy Zakładów Chemicznych „NITRO-CHEM” S.A., oprócz wynagrodzenia podstawowego, otrzymują uznaniowe premie kwartalne, dodatki związane z rodzajem i warunkami pracy, m.in. za pracę zmianową, w godzinach nocnych, ruch ciągły, produkcję specjalną. Ponadto każdy z pracowników otrzymuje kartę żywieniową, zasilaną co miesiąc środkami finansowymi.

Na części stanowisk produkcyjnych obowiązuje sześciogodzinny czas pracy.

Pracownicy zatrudniani przy produkcji specjalnej muszą być obywatelami polskimi, przedstawić zaświadczenie    o niekaralności, legitymować się nienaganną opinią policji oraz mieć ukończone 21 lat.

 

Przywileje socjalne

W Zakładach Chemicznych „NITRO-CHEM” S.A. funkcjonuje specjalny program opieki zdrowotnej. Opłacamy pracownikom zatrudnionym na czas nieokreślony dodatkową opiekę medyczną w ramach pakietu PZU Zdrowie, gwarantujący dostęp do lekarzy – specjalistów.

Nasi pracownicy korzystać mogą z kasy zapomogowo-pożyczkowej oraz pożyczek w ramach Zakładowego Funduszu Mieszkaniowego.

W ramach funduszu socjalnego pracownicy liczyć mogą m.in. na dofinansowanie wypoczynku własnego oraz dla dzieci i młodzieży. Korzystać również można z karty „multisport” współfinansowanej przez zakład.

Dbamy o możliwość rozwoju naszych pracowników, umożliwiając uczestniczenie w szkoleniach, kursach i studiach organizowanych przez renomowane polskie uczelnie i instytuty. Od wielu lat organizujemy też kursy językowe dla wybranych pracowników.