Zamówienia

Poszukujemy wykonawcy usług utrzymania przejezdności dróg zakładowych naszej Spółki w okresie zimowym 2020-2021.

Do obowiązków zleceniobiorcy należeć będzie utrzymanie przejezdności dróg poprzez odgarnianie śniegu pługiem i zwalczanie gołoledzi przy użyciu piaskarko-solarki. Prace wykonywane były każdorazowo na wcześniejsze wezwanie osób uprawnionych z co najmniej 2 godzinnym wyprzedzeniem. Zaopatrzenie w sól drogową leży po stronie zlecającego.

Odśnieżaniu podlegałyby wszystkie główne drogi zakładowe o długości około 5 km oraz dwa parkingi.

Jeżeli są Państwo zainteresowani współpracą, prosimy o podanie:

  1. Miesięcznego ryczałtu netto za utrzymanie gotowości do podjęcia działań.
  2. Stawki godzinowej netto za godzinę pracy maszyny podczas czynności odśnieżania i zwalczania gołoledzi.