Zamówienia

Wykonanie ogrodzonego placu składowego odpadów wraz ze stalowymi wiatami osłonowymi. Wykonanie parkingów oraz remontu drogi od ogrodzenia bud.24 oraz drogi wzdłuż bud. 47.