Zamówienia

Poszukujemy wykonawcy usług utrzymania przejezdności dróg zakładowych naszej Spółki w okresie zimowym 2021-2022.

czytaj więcej

Opracowanie dokumentacji oraz wykonanie zbiornika procesowego nr technologiczny V1 oraz V2 wraz z zespołem napędowym mieszadła i mieszadłem.

czytaj więcej

Wykonanie ogrodzonego placu składowego odpadów wraz ze stalowymi wiatami osłonowymi. Wykonanie parkingów oraz remontu drogi od ogrodzenia bud.24 oraz drogi wzdłuż bud. 47.

czytaj więcej

Ograniczony konkurs ofert "Modernizacja transportera między budynkiem nr 32, a budynkiem nr 158 „NITRO-CHEM S.A."

czytaj więcej

Poszukujemy wykonawcy usług na realizację projektu wykonawczego dla istniejącego budynku biurowo – magazynowego

czytaj więcej

Poszukujemy wykonawcy usług: naprawa torów kolejowych, rozjazdów i łączników

czytaj więcej

Poszukujemy wykonawcy usług utrzymania przejezdności dróg zakładowych naszej Spółki w okresie zimowym 2020-2021.

czytaj więcej

Podpisany i prawidłowo wypełniony komplet dokumentów, których wzór w załączeniu, należy składać w siedzibie Zakładów Chemicznych NITRO CHEM S.A. przy ul. Theodora Wulffa, w terminie do 30.11.2020 r. do godz. 13:00.

czytaj więcej

Odbiór odpadów

Poszukujemy odbiorców odpadów poprodukcyjnych.

czytaj więcej