Zamówienia

Opracowanie dokumentacji oraz wykonanie zbiornika procesowego nr technologiczny V1 oraz V2 wraz z zespołem napędowym mieszadła i mieszadłem.