Zamówienia

Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego dla zadania „Budowa budynku dla instalacji do elaboracji amunicji materiałami wybuchowymi wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie Zakładów Chemicznych „NITRO-CHEM” S.A. w Bydgoszczy”.