Zamówienia

Remont i modernizacja bud. 31 na cele laboratorium działu TT na terenie Zakładów Chemicznych NITRO-CHEM S.A w Bydgoszczy.