Zamówienia

Wykonanie projektu instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w bud. 29 na terenie Zakładów Chemicznych NITRO-CHEM S.A w Bydgoszczy.