Zamówienia

Zaprojektowanie, dostawa, montaż i przyłączenie instalacji fotowoltaicznej do sieci niskiego napięcia oraz opracowanie dokumentacji powykonawczej dla obiektów wymienionych w opisie zamówienia.