Granaty chemiczne

Granaty chemiczne

Uniwersalny granat łzawiący UGŁ – 200/1

Granat, poprzez działanie lakrymujące, ma zastosowanie do celów specjalnych, tj. wypierania, rozpraszania zbiegowisk, manifestacji i innych wystąpień o charakterze chuligańskim. Działanie granatu polega na wydzielaniu gazu dymno – łzawiącego i oparte jest na wykorzystaniu drażniących właściwości cząsteczek chloroacetofenonu, który jest składnikiem obłoku dymnego, na błony śluzowe człowieka. Granat UGŁ 200/1 może być wyrzucany ręcznie lub wystrzeliwany ze specjalnych wyrzutni (AWGŁ, RWGŁ-1 lub RWGŁ-3).

Masa granatu ok. 315 g
Masa mieszaniny dymno-łzawiącej 200 ± 5 g
Lakrymator Chloroacetofenon (CAS # 532-27-4)
Średnica granatu bez pokrywek 50,8 ± 1 mm
Długość granatu 185 ± 5 mm
Czas opóźnienia dymienia 3-6 s
Czas dymienia min. 7 s
Korpus granatu kartonowy
Pakowanie 3 sztuki w woreczkach polietylenowych zamykanych przez zgrzewanie. Pakiety granatów wkłada się do skrzyń drewnianych stanowiących opakowanie transportowe.
Przechowywanie i transport Granaty należy przechowywać w suchych, przewiewnych magazynach w temp. Nie wyższej niż +25°C. Niedopuszczalne jest magazynowanie granatów w atmosferze zanieczyszczonej oparami kwasów, alkalii, i rozpuszczalników organicznych. Przewóz zgodnie z warunkami transportu drogowego, kolejowego i morskiego określonymi odpowiednimi przepisami RID, ADR i IMDG dla materiału niebezpiecznego klasy 1, kod klasyfikacyjny 1.4G.
Okres gwarancji Zachowuje własności użytkowe przez 2 lata.

Uniwersalny granat dymny UGD - 200

Granat UGD 200/1 może być wyrzucany ręcznie lub wystrzeliwany ze specjalnych wyrzutni (AWGŁ, RWGŁ-1 lub RWGŁ-3). Granat służy do pozoracji ataku chemicznego, ćwiczeń poligonowych, oznaczania pozycji oddziałów itp.

Masa granatu ok. 315 g
Masa mieszaniny dymnej 200 ± 5 g
Średnica granatu bez pokrywek 50,8 ± 1 mm
Długość granatu 185 ± 5 mm
Czas opóźnienia dymienia 3-6 s
Czas dymienia min. 7 s
Kolor dymu biały (możliwość zastosowania innego koloru)
Korpus granatu kartonowy
Pakowanie 3 sztuki w woreczkach polietylenowych zamykanych przez zgrzewanie. Pakiety granatów wkłada się do skrzyń drewnianych stanowiących opakowanie transportowe.
Przechowywanie i transport Granaty należy przechowywać w suchych, przewiewnych magazynach w temp. Nie wyższej niż +25°C. Niedopuszczalne jest magazynowanie granatów w atmosferze zanieczyszczonej oparami kwasów, alkalii, i rozpuszczalników organicznych. Przewóz zgodnie z warunkami transportu drogowego, kolejowego i morskiego określonymi odpowiednimi przepisami RID, ADR i IMDG dla materiału niebezpiecznego klasy 1, kod klasyfikacyjny 1.2G.
Okres gwarancji Zachowuje własności użytkowe przez 2 lata.

Ćwiczebny granat łzawiący CGŁ – 1

Granat ma zastosowanie do celów szkoleniowych, np. wiczeń z maskami p-gaz. Działanie granatu polega na wydzielaniu gazu dymno – łzawiącego. Granat CGŁ - 1 może być wyrzucany wyłącznie ręcznie.

Masa granatu 220± 2 g
Lakrymator Chloroacetofenon (CAS # 532-27-4)
Średnica granatu 52 ± 1 mm
Długość granatu 125 ± 2 mm
Czas rozpalania max. 20 s
Czas dymienia 1 min.
Korpus granatu kartonowy
Pakowanie 3 sztuki w woreczkach polietylenowych zamykanych przez zgrzewanie. Pakiety granatów wkłada się do skrzyń drewnianych stanowiących opakowanie transportowe.
Przechowywanie i transport Granaty należy przechowywać w suchych, przewiewnych magazynach w temp. Nie wyższej niż +25°C. Niedopuszczalne jest magazynowanie granatów w atmosferze zanieczyszczonej oparami kwasów, alkalii, i rozpuszczalników organicznych. Przewóz zgodnie z warunkami transportu drogowego, kolejowego i morskiego określonymi odpowiednimi przepisami RID, ADR i IMDG dla materiału niebezpiecznego klasy 1, kod klasyfikacyjny 1.2G.
Okres gwarancji Zachowuje własności użytkowe przez 2 lata.