Pociski i głowice bojowe

Pociski i głowice bojowe

Pocisk odłamkowo - burzący kal. 120 mm

Pocisk do armaty Rh120 L44 czołgu Leopard 2A4. Kadłub pocisku jest jednolity zakończony stabilizatorem. Pobudzenie od zapalnika W-429Je lub zamiennika. Przeznaczony do niszczenia siły żywej, umocnień polowych i celów lekko- oraz nieopancerzonych.

Długość całkowita max. 672 mm
Masa obliczeniowa pocisku 19,00 kg
(uzbrojonego z zapalnikiem W-429Je)
Masa ładunku MW /TNT 2,3 kg
Zakres temperatur bojowego zastosowania -40°C do + 50°C
Wyrób klasyfikowany do 9-ciu grup wagowych oznaczonych: +, - lub N
Opakowanie Skrzynia drewniana

Pocisk odłamkowo - burzący kal. 122 mm

Pocisk z żelazoceramicznym lub miedzianym pierścieniem prowadzącym do użycia w haubicach 2A18 (D-30) i 2S1 Goździk. Przeznaczony do niszczenia siły żywej, umocnień polowych i celów lekko- oraz nieopancerzonych.

Długość całkowita max. 563 mm
Masa obliczeniowa pocisku 21,760 kg
Masa ładunku MW / TNT 3,5 kg
Zakres temperatur bojowego zastosowania -40°C do + 50°C
Wyrób klasyfikowany do 9-ciu grup wagowych oznaczonych: +, - lub N
Opakowanie Skrzynia drewniana

Pocisk odłamkowo - burzący kal. 125 mm

Kadłub pocisku jest jednolity zakończony stabilizatorem. Pobudzenie od zapalnika W-429Je lub zamiennika. Pocisk ma zastosowanie do armaty 2A46 (D-81) czołgów T-72 i PT-91. Przeznaczony do niszczenia siły żywej, umocnień polowych i celów lekko- oraz nieopancerzonych.

Całkowita masa pocisku uzbrojoneg około 17 kg
Całkowita długość pocisku z zapalnikiem 674 mm
Masa ładunku MW / TNT około 2,5 kg
Zakres temperatur bojowego zastosowania -40°C do + 50°C
Wyrób klasyfikowany do 9-ciu grup wagowych oznaczonych: +, - lub N
Opakowanie Skrzynia drewniana

Pocisk odłamkowo - burzący kal. 152 mm

Pocisk o jednolitej skorupie do haubicoarmat wz. 1937/1985 i AHS-77 DANA. Przeznaczony do niszczenia siły żywej, umocnień polowych i celów lekko- i nieopancerzonych.

Masa 42,09 kg do 44,385 kg
MW / TNT o parametrach:
średnia gęstość 1,50g / cm3
średnia masa 5,859 kg
średnia objętość komory zajmowanej przez MW 3906 cm3
średnia masa pocisku nieuzbrojonego (bez korka) 43,468 kg
masa skorupy zmontowanej (bez korka) 37,609 ± 0,75 kg
Zakres temperatur bojowego zastosowania -40°C do + 50°C
Wyrób klasyfikowany do 9-ciu grup wagowych oznaczonych: +, - lub N
Opakowanie Skrzynia drewniana

Pocisk kumulacyjny kal. 125 mm

Pocisk przeciwpancerny o stalowym, dwuczęściowym korpusie ze stabilizatorem. Pobudzenie od zapalnika piezoelektrycznego. Przeznaczony do armaty 2A46 (D-81) czołgów T-72 i PT-91.

Całkowita masa pocisku uzbrojonego 19,078 kg
Całkowita długość pocisku z zapalnikiem 674 mm
Masa prochowego ładunku ze spalającym się kadłubem 3,885 kg
Prędkość początkowa pocisku 905 m/s
Ciśnienie obliczeniowe 364 MPa
Ładunek flegmatyzowany oktogen o masie 1,760 kg lub heksogen o masie 1,64 kg
Wyrób klasyfikowany do 9-ciu grup wagowych oznaczonych: +, - lub N
Opakowanie Skrzynia drewniana

Głowica rakietowa odłamkowo - burząca kal. 122 mm

Głowica pocisku rakietowego M-21-OF do polowej wyrzutni rakietowej systemu BM-21 GRAD. Przeznaczona do niszczenia siły żywej, umocnień polowych i celów lekko- i nieopancerzonych.

Masa całkowita 66,18 kg
Masa głowicy wypełnionej MW 18,4 kg
Masa ładunku MW 6,5 kg
(mieszanina RDX, TNT i proszku aluminiowego)
Zakres temperatur bojowego zastosowania - 40°C do + 50°C
Opakowanie Skrzynia drewniana