Usługi i badania laboratoryjne

Usługi i badania laboratoryjne

Wydział Folii Tworzywowych Zakładów Chemicznych "NITRO-CHEM S.A." świadczy usługi w zakresie usługi cięcia i konfekcjonowania folii.

Badania laboratoryjne:

  • oznaczanie właściwości mechanicznych przy statycznym rozciąganiu [PN-EN ISO 527]
  • oznaczanie współczynnika przepuszczania światła i zamglenia [PN-84/C-89100]
  • oznaczanie współczynników tarcia [PN-EN ISO 8295]
  • oznaczanie gramatury [PN-ISO 536]
  • oznaczanie grubości metodą skaningu mechanicznego [PN-ISO 4593]
  • oznaczanie połysku [PN-77/C-89098]
  • oznaczanie zwilżalności [PN-93/C-89438]