Heksogen (RDX)

Heksogen (RDX)

Heksogen jest jednym z silniejszych materiałów wybuchowych kruszących. Ma szerokie zastosowanie jako militarny materiał wybuchowy, zarówno samodzielnie w postaci różnych ładunków, jak i jako składnik wielu mieszanin. Po dodaniu do niego plastyfikatorów i innych składników powstają plastyczne materiały wybuchowe. Stosowany m.in. w ładunkach kumulacyjnych oraz pancerzach reaktywnych.

NAZWA CHEMICZNA Cyklotrimetylenotrinitroamina
TYP Typ I wg MIL – DTL – 398D
WŁAŚCIWOŚCI FIZYKO – CHEMICZNE
Postać krystaliczny proszek barwy białej
Temperatura topnienia min. 200°C
Zawartość substancji nierozpuszczalnych w acetonie max. 0,05%
Kwasowość w przeliczeniu na HNO3 max. 0,05 %
Części nierozpuszczalne pozostające na sicie US 60 ilość części - max. 5
Czystość min. 97 % RDX
Uziarnienie duży zakres
PAKOWANIE Na potrzeby transportu materiał zwilżony H2O (nie mniej niż 15%) zgodnie z wymogami przepisów transportowych RID, ADR i IMDG. Worek polietylenowy w kartonie tekturowym.
ZASTOSOWANIE Heksogen jest jednym z silniejszych materiałów wybuchowych kruszących. Ma szerokie zastosowanie jako militarny materiał wybuchowy, zarówno samodzielnie w postaci różnych ładunków, jak i jako składnik wielu mieszanin. Po dodaniu do niego plastyfikatorów i innych składników powstają plastyczne materiały wybuchowe. Stosowany m.in. w ładunkach kumulacyjnych oraz pancerzach reaktywnych.