Nitrotriazolon

Nitrotriazolon

Nitrotriazolon jest małowrażliwym wysokoenergetycznym materiałem wybuchowym stosowanym w formie lanej oraz zaprasowanego materiału wybuchowego. NTO wykorzystywany jest również do wytwarzania małowrażliwych mieszanin wybuchowych takich jak Ontalit (NTO + TNT).  

Postać krystaliczny jasnożółty proszek
Temperatura krzepnięcia > 265 °C
Kwasowość w przeliczeniu na HNO3 max. 0,05 %
Zawartość substancji nierozpuszczalnych w acetonie max. 0,05%
Części nierozpuszczalne pozostające na sicie nr 60 max. 5
Chlorek < 0,02%
Czystość max. 99 %
Uziarnienie dostępne inne klasy uziarnienia