Oktogen (HMX)

Oktogen (HMX)

Oktogen jest jednym z najpotężniejszych produkowanych seryjnie kruszących materiałów wybuchowych. Ma zastosowanie jako militarny materiał wybuchowy, samodzielnie w postaci różnych ładunków, jak również jako składnik mieszanin wybuchowych.

NAZWA CHEMICZNA Cyklotrimetylenotrinitroamina
TYP Gatunek B wg MIL – DTL – 45444C
WŁAŚCIWOŚCI FIZYKO – CHEMICZNE
Postać krystaliczny proszek barwy białej
Temperatura topnienia min. 277°C
Zawartość substancji nierozpuszczalnych w acetonie max. 0,05%
Kwasowość w przeliczeniu na HNO3 max. 0,02 %
αHMX max. 0,10 %
Czystość min. 98 %
Zawartość substancji nieorganicznych nierozpuszczalnych max. 0,03 %
Uziarnienie duży zakres
PAKOWANIE Na potrzeby transportu materiał zwilżony H2O (nie mniej niż 15%) zgodnie z wymogami przepisów transportowych RID, ADR i IMDG. Worek polietylenowy w kartonie tekturowym.
ZASTOSOWANIE Oktogen jest jednym z najpotężniejszych produkowanych seryjnie kruszących materiałów wybuchowych. Ma zastosowanie jako militarny materiał wybuchowy, samodzielnie w postaci różnych ładunków, jak również jako składnik mieszanin wybuchowych.