Trotyl kawałkowany

Trotyl kawałkowany

Materiał wybuchowy kruszący używany do produkcji ładunków zalewanych. Zastosowanie trotylu w postaci kawałków powoduje poprawę gęstości ładunku zalewanego oraz eliminuje ryzyko powstawania kawern powodujących pogorszenie jakości całego ładunku.

NAZWA CHEMICZNA 2,4,6 - trinitrotoluen
ZGODNOŚĆ Z NORMĄ WT 1/2000 (specyfikacja wewnętrzna Nitro-Chem)
WŁAŚCIWOŚCI FIZYKO – CHEMICZNE
Postać półkule barwy od jasno- do ciemnożółtej, średnica max. 24 mm
Gęstość 1,55 g/cm3
Temperatura krzepnięcia min. 80,20°C
Zawartość substancji nierozpuszczalnych w acetonie max. 0,05 %
Zawartość wilgoci i substancji lotnych max. 0,07 %
PAKOWANIE Worek polietylenowy w kartonie tekturowym zgodnie z wymogami przepisów transportowych RID, ADR i IMDG
ZASTOSOWANIE materiał wybuchowy kruszący mający szerokie zastosowanie do napełniania korpusów pocisków, min i innych elementów bojowych amunicji oraz do produkcji cywilnych środków strzałowych, np. pobudzacze, ładunki burzące.