Zamówienia

Usługa utrzymania terenów zielonych i pasów przeciwpożarowych na terenie Zakładów Chemicznych "NITRO-CHEM. S.A.

czytaj więcej

Przebudowa i remont  wraz ze zmianą sposobu użytkowania wybranych pomieszczeń w  budynku nr 339, na terenie  Zakładów  Chemicznych  Nitro-Chem  S.A

czytaj więcej

Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego  wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę pięciu stanowisk do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych.

czytaj więcej

Zakłady Chemiczne "NITRO-CHEM" zapraszają do składania ofert na dostawę ciągnika, przyczep, rozsiewacza oraz pługa.

czytaj więcej

Usługa bieżącego utrzymania bocznicy kolejowej na terenie  Zakładów  Chemicznych  Nitro-Chem  S.A.

czytaj więcej