Zamówienia

Poszukujemy wykonawcy prac związane z wycięciem drzew o krzewów wokół budynku nr 256 w  obrębie budowy stanowisk rozładunku autocystern i drogi do  stanowisk rozładunku HNO3 i Nitrozy obejmujące następujący  zakres prac:

  • przeszukanie terenu pod kątem obecności sieci elektrycznych, teletechnicznych i wodno-kanalizacyjnej,
  • wycinka 62 szt. (38 szt. topoli osiki i 24 szt. klona zwyczajnego) drzew trudnych przy użyciu dźwigu i podnośnika z koszem,
  • usunięcie drugiego piętra drzew i odrośli na powierzchni 0,5 ha
  • usunięcie karpin pozostałych po wycince,
  • wywóz odpadów drzewnych powstałych podczas wycinki drzew oraz ich rozdrobnienie  i wywóz zrębki poza teren Spółki,
  • uprzątnięcie powierzchni po pracach oraz zasypanie dołów po usuniętych karpinach.

Oferty należy składać w kancelarii Zakładów Chemicznych „NITRO-CHEM” S.A. ul. Theodora Wulffa 18, 85-862 Bydgoszcz lub przesłać pocztą w terminie do 25.02.2022 do godziny 14.00.

Kontakt:

Jerzy Szopiera
Specjalista ds. Administracyjno-Majątkowych
tel.: 52 374 88 45, w godz. 7:00 – 15:00